[020] Người mẹ vị thành niên [Vòng cổ mất tích]

Edit: Lưu Ly

Beta: Hường

Tiếp tục đọc

Advertisements

[019] Người mẹ vị thành niên [Lại gặp mặt]

Edit: Lưu Ly

Beta: Hường

Chương 19: Lại gặp mặt

Đã đến thời gian tan tầm, toàn bộ công ty không ai dám đi ra ngoài, Lâm Duyệt gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, bất an đến cực điểm. Tiếp tục đọc