Thông báo

Thông báo

Ta……….vô cùng………………..thương ………………..tiếc……………phải báo rằng…………….

……………………….

Ta bị ốm nên bộ đoạtt ái không thể post tiếp được đành phải tạm dừng vài hôm vậy.

Mong bà con….cô gì……chú bác……..thông cảm cho ta……*cúi đầu xin lỗi*……

chắc phải qua ngày 15 tháng tới ta mới quay lại được.

huhuuuuuuuuuuuuuuuuu